અમદાવાદની સૌથી મોટી અનાજ માર્કેટમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ

208 Views

માધુપુરા અનાજ માર્કેટમાં આગામી 5 દિવસ બંધ,

માધુપુરા માર્કેટમાં દિવાળી વેકેશનનો માહોલ,

માધુપુરા માર્કેટ લાભ પાંચમ સુધી રહશે બંધ,

અમદાવાદની સૌથી મોટી અનાજની હોલસેલ માર્કેટ છે,

વેપારીઓ લાભ પાંચમના દિવસે દુકાન ખોલી કરે છે મુહર્ત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *