અમરેલી-અમરેલીના બાબરા તાલુકામાં સિંહોના પગરવ……..

142 Views

બાબરાના ખીજડીયા-કોટડામાં સિંહે કર્યું મારણ…….
બળેલ પીપરીયા માં રખડતી ગાયનો અડધી રાત્રે કર્યો સિંહે શિકાર…….
અમરેલી જિલ્લાના એકમાત્ર બચેલા તાલુકા બાબરામાં સિંહોની ડણક ગુંજી………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *