બ્રેકિંગ ન્યુઝ – અમદાવાદના નહેરૂબ્રિજ પર અકસ્માત એકનું મોત

212 Views

જનતા ન્યુઝ 360

અકસ્માત – અમદાવાદ નહેરૂબ્રિજ પર કાર ચાલકે સાયકલ ચાલકને કચડી માર્યો. સાયકલ ચાલકનું ઘટના સ્થળે મોત.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *