વધતી મોંઘવારી વચ્ચે રાહતના સમાચાર..

2,136 Views

મોંઘવારીના માર વચ્ચે રાહતના સમાચાર

મોંઘવારીથી પીડાતી ગૃહિણીઓને મળી આંશિક રાહત

શિયાળુ રોજિંદા વપરાતા શાકભાજી થયા સસ્તા

શાકભાજીના ભાવમાં ઘટાડો થતા ગૃહિણીઓને મળી રાહત

ડુંગળી 40 રૂ. પ્રતિકિલોએ થઇ જે જૂનો 60 રૂ હતા

બટાકા 40 રૂ કિલો થઇ જે જૂનો ભાવ 60 થી 70 હતો

મરચા 40 રૂ પ્રતિકિલોએ થયા જે જૂનો ભાવ 60 થી 90 હતા

વટાણા 20 થી 25 રૂ કિલો થયા જે જૂનો ભાવ 100 રૂ હતો

વટાણા 20 રૂ કિલો , 100 રૂ કિલો જૂનો ભાવ

ટામેટા 30 રૂ કિલો થયા જે ,60 રૂ હતા

લિબુ 40 કિલો ,જે પહેલા 60 થી 70 રૂ હતા

ગાજર 20 થી 25 રૂ થયા જે પહેલા 40 થી 50 હતા

પાલક ,મેથી સહીત શિયાળુ શાકભાજીના ભાવ ઘટયા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *