નાતાલ અને નવા વર્ષના તહેવારોને લઇ એલર્ટ

772 Views

સરકારની SOPનું ચુસ્ત પણે પાલન કરવામાં આવશે

ધાર્મિક કાર્યક્રમ અંતર્ગત જાહેરમાં કોઇ સભા નહી કરી શકે

કોઇ રેલી કે શોભાયાત્રા કાઢી શકશે નહી

કોરોના સંક્રમણ વધે નહી તે માટે રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય

પ્રાર્થના સ્થળોએ 50 ટકા વ્યક્તિઓ હાજર રહી શકશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *