કચ્છમાં આજે 4.3ની તિવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો

704 Views

કચ્છમાં આજે સવારે ફરી એકવાર ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો હતો. આજે સવારે 9.46 વાગ્યે 4.3ની તિવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો હતો. જેનું કેન્દ્રબિંદું કચ્છના ખાવડા નજીક નોંધાયું હતું. તેમજ ગઈ કાલે રાતે પણ ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો હતો. ગઈ કાલે રાત્રે ભચાઉમાં 2.19 વાગ્યે પણ આંચકો આવ્યો હતો. જેની રિક્ટર સ્કેલ પર 2.2 ની તીવ્રતા નોંધાઇ હતી. જેનું ભચાઉથી 12 કિમી દૂર ભૂંકપનુ કેન્દ્રબિંદુ નોંધાયું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *