ઝારખંડ – પશ્ચિમી સિંહભુમિ જિલ્લામાં આઈઈડી બ્લાસ્ટ

આઈઈડી બ્લાસ્ટમાં ઝારખંડ પોલીસનાં 2 જવાન શહિદ

બ્લાસ્ટમાં પોલીસનાં બે જવાન ઘાયલ.સીઆરપીએફનો એક જવાન

પણ ઘાયલ

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.