સુરતના ઉમરા વિસ્તારની ઘટના
યુવાનની ચપ્પુ મારી કરવામાં આવી હત્યા
જુગાર રમતા યુવાનો વચ્ચે થયો હતો ઝગડો
મિત્રને માર મારતા છોડવા ગયેલા યુવાને ચપ્પુ વાગી જતા થયું મોત
ઉમરા પોલીસે શરૂ કરી તપાસ
ગુજરાત મિડિયા ગુપ્ર લાઈવ

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.