બિહારના પૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન લાલૂ પ્રસાદ યાદવ સામે જેલ મૈન્યુઅલના ઉલ્લંઘનના કેસમાં હાઈકોર્ટ આજે સુનાવણી કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લે 26 જાન્યુઆરીના રોજ હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી કરવામાં આવી હતી.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *