સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથસિંહ પણ આજે ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે. રાજનાથસિંહ કેવડીયા ખાતે ડિફેન્સની કોન્ફરસમાં સંબોધન કરશે

 

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.