પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીઆજે સ્વીડનના પ્રધાનમંત્રી સ્ટેફન લોફ્વેન સાથે વર્ચ્યુઅલ સમિટ યોજશે; 2015 પછી બંને નેતાઓ વચ્ચે પાંચમી વખત વાતચીત થશે.

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.