સુરત : ડીંડોલી પોલીસે ગુના ઇતિહાસ ધરાવતા આરોપીની કરી ધરપકડ..

આરોપી પોલીસ થી બચવા માટે વેશ બદલી ફરી રહ્યો હતો…

આરોપી જેલ માંથી પેરોલ જમ્પ કરી થયો હતો ફરાર..

પોલીસે માથાભારે ઈસમ પ્રવીણ ઉર્ફે આબો કોળી ની કરી ધરપકડ…

ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓમાં આ આરોપી સંડોવાયેલ છે…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *