સુરત અમદવાદની આયેશા જેવો બીજો કિસ્સો સામે આવ્યો

સુરતની શબનમ પર પતિ આપે છે ત્રાસ

કોલકત્તામાં બીજા લગ્ન કરી આવ્યો છે પતિ

પત્નીએ પોલીસ કમિશનરને કરી રજૂઆત

શબનમનો પતિ આપઘાત કરવા કરે છે મજબૂર

શબનમ ને છે ચાર વર્ષનું બાળક

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.