• બિલ્ડિંગના બીજા માળે આગ લાગી

  • ફાયરબ્રિગેડના જવાનો ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં લાગ્યા

  • ફાયરની ટીમે સાત વ્યક્તિને સલામત રીતે બહાર કાઢ્યા

             

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.