આજે અમદાવાદમાં ‘આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ’ કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન મોદી ખુદ હાજર રહેવાના છે. ત્યારે રાજ્યમાં સતત વકરી રહેલા કોરોનાને ફેલાતો અટકાવવા માટે તંત્રએ અનેક પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. દાંડીયાત્રામાં જોડાનારા ગાંધી અનુયાયીઓ સહિત પોલીસ અધિકારીઓ અને અધિકારીઓના ગઈકાલથી જ કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. જે લોકોનો ટેસ્ટ પોઝિટીવ આવે એ લોકો આ યાત્રામાં જોડાઈ નહીં શકે, એવી તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. એમ છતાંય જાણે ભાજપના નેતાઓને કોરોના સાથે કોઈ લેવાદેવા જ ના હોય તેમ તેઓ સતત નિયમો તોડીને જાહેરમાં ફરી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં વડાપ્રધાન મોદી દાંડીયાત્રાના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવાના છે ત્યારે શહેરના કોર્પોરેટરો જાણે કોરોના છે જ નહીં તેમ કાર્યક્રમમાં માસ્ક વિના પ્રવેશતા જોવા મળ્યા હતા. એ ઉપરાંત કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલી અનેક મહિલાઓ પણ માસ્ક વિના જોવા મળી હતી.

ડોમમાં ઉપસ્થિત મહિલાઓ પણ માસ્ક વિના જોવા મળી હતી.
ડોમમાં ઉપસ્થિત મહિલાઓ પણ માસ્ક વિના જોવા મળી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *