પ.બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને નંદીગ્રામમાં થયેલી ઈજાનો મામલો ચૂંટણી પંચ સુધી પહોંચી ગયો છે. ચૂંટણી પંચે થોડા દિવસ પહેલા આ ઘટનાને લઈને પ.બંગાળના મુખ્ય સચિવ પાસે ૪૮ કલાક અંદર રીપોર્ટ માંગ્યો હતો. જે અંતર્ગત ગઈકાલે મુખ્ય સચિવે ચૂંટણી પંચને રીપોર્ટ સોંપ્યો હતો. આ રીપોર્ટમાં જણાવાયુ છે કે મમતા બેનર્જીના પગમાં ઈજા કારના દરવાજાને કારણે થઈ હતી. જો કે રીપોર્ટમાં એ બાબતનો ઉલ્લેખ નથી કે કઈ રીતે કારનો દરવાજો બંધ થવાથી મમતાનો ડાબો પગ તેમા ફસાઈ ગયો. રીપોર્ટમાં રસ્તા પર ભીડ હોવાનો પણ ઉલ્લેખ છે.

રીપોર્ટમાં સ્પષ્ટ રૂપે એ પણ નથી જણાવાયુ કે શું કેટલાક લોકોએ જાણી-જોઈને મમતાની કારનો દરવાજો બંધ કર્યો હતો. રીપોર્ટમાં કારની પાસે લોખંડનો થાંભલો હોવાનો ઉલ્લેખ છે પણ એ સ્પષ્ટ નથી કે શું એ થાંભલા સાથે અથડાવાને કારણે કારનો દરવાજો બંધ થયો કે બીજુ કોઈ કારણ હતું ?

રીપોર્ટમાં મમતા બેનર્જી પર ચારથી પાંચ લોકોએ હુમલો કર્યો તેનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. રીપોર્ટથી એ બાબત સ્પષ્ટ થઈ છે કે તેમના પર કોઈ પ્રકારનો હુમલો થયો નહોતો. રીપોર્ટમાં જણાવાયુ છે કે મમતા જ્યારે ગાડીના ફુટબોડ પર ઉભા હતા અને ગાડી પાસે ઉભેલા લોકોનંુ અભિવાદન કરતા હતા તે દરમિયાન ગાડીના દરવાજાને કારણે તેમને ઈજા થઈ હતી.

દરમિયાન ચૂંટણી પંચ મુખ્ય સચિવના રીપોર્ટથી સંતુષ્ટ નથી અને સ્પષ્ટ તથા વિસ્તૃત રીપોર્ટ આજે સાંજે પાંચ વાગ્યા સુધીમાં માંગ્યો છે. રીપોર્ટમાં કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી નથી અને શંકા ઉપજાવે તેવી છે, કારણ કે તથ્યોનો જે ઉલ્લેખ છે પરંતુ ઘટનાના કારણોની વિગતો નથી તેથી સ્પષ્ટ થતુ નથી કે ઘટનાનુ સાચુ કારણ શું છે. રીપોર્ટથી એ પણ જાણી શકાતુ નથી કે ઘટના કયાં અને કઈ રીતે થઈ હતી. પગમા લાગેલી ઈજા હુમલો હતો કે અકસ્માત ? તે સ્પષ્ટ થતુ નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *