જેતપુર તાલુકા પો.સ્ટે.ના દેરડી ગામમાં ખુનની કોશીશ તથા અન્ય ગંભીર ગુનાઓ કરનાર માથાભારે શખ્સને પાસા તળે વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં ધકેલતી જેતપુર તાલુકા પોલીસ

173 Viewsરાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષકશ્રી બલરામ મીણા સાહેબનાઓએ જીલ્લામાં અવારનવાર શરીર સંબંધી તેમજ અન્ય ગુનાઓની ટેવવાળા ઇસમો વિરૂધ્ધ પાસા તથા

Read more