પાટણ જિલ્લાના ચાણસ્મા તાલુકાના સેવાલી ગામ મુકામે ચોરાસી કડવા પાટીદાર સમાજની બેઠક યોજાઈ

0 Viewsજનતા ન્યુઝ 360 – પાટણ  – પાટણ જીલ્લના ચાણસ્મા તાલુકાના ચવેલી મુકામે જીવીબા વાડીમાં ચોરાસી કડવા પાટીદાર સમાજની કારોબારીની

Read more

સિધ્ધપુર ખાતે દેશ વાલીશેખ બિરાદરી ની વાર્ષિક મીટીંગ યોજાઈ

296 Viewsઆજરોજ સિધ્ધપુર મુકામે જાલોરી જમાત ખાના ખાતે દેશવાલી શેખ બિરાદરી ( જાલોરી જમાત ) ની વાર્ષિક જનરલ મિટિંગ યોજાઈ.

Read more