બોટાદની બિગ બ્રેકિંગ ન્યુઝ – સેથ્લી ગામ પાસે બે કાર વચ્ચે અકસ્માત

287 Views  જનતા ન્યુઝ 360, બોટાદ  બિગ બ્રેકિંગ બોટાદ ના સેથ્લી ગામ પાસે બે કાર વચે સર્જાયો અકસ્માત મળતી વિગત

Read more

બોટાદ જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ તરીકે ચાર્જ સંભાળતા નવનિયુક્ત પ્રમુખ ભીખુભાઈ વાઘેલા

138 Viewsબોટાદ જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ તરીકે ચાર્જ સંભાળતા નવનિયુક્ત પ્રમુખ ભીખુભાઈ વાઘેલા સાળંગપુર કષ્ટભંજન દેવ મંદિરના સંતોની ઉપસ્થિતિમાં પદભાર સંભાળ્યો

Read more