ચેતવણી – ગુજરાત એમ્પતલોયમેન્ટ સર્વિસના નામે પ્રસિધ્ધ થયેલી ભરતીની જાહેરાત બનાવટી

225 Viewsરાજયના નોકરી વાંચ્‍છુ ઉમેદવારો આ બનાવટી ભરતીની જાહેરાતના પ્રલોભનમાં આવીને છેતરાય નહીં તે માટે સાવચેત રહેવા રોજગાર અને તાલીમ

Read more

મહીસાગર જિલ્‍લાના ખેડૂતો ખાસ વાંચે – ડાંગર-મકાઇ અને બાજરી લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ખરીદવામાં આવશે.

0 Views લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે વેચાણ કરવા ઇચ્‍છતા ખેડૂતો તા. ૨૯મી સુધીમાં ઓનલાઇન નોંધણી કરાવી લે. તા. ૧૬મીથી ડાંગર-મકાઇ અને

Read more

મહીસાગર જિલ્લા ના વીરપુર તાલુકાના ખેરોલી પંચાયત ના વાલાજીના મુવાડા ના લોકોને ભર ચોમાસે પીવાના પાણીના વલખા

407 Viewsવીરપુર તાલુકાના ખેરોલી પંચાયત ના વાલાજી ના મુવાડા પાટા રોડ થી જતા જમણી બાજુએ વાલાજીના મુવાડા ના 30 જેટલા

Read more

મહીસાગર: કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવા ખાસ નિર્ણય,વિરપુરના સરાડીયા ગામનો લોકપ્રિય ઝાલાબાવજીનો મેળો મોકુફ રખાયો…

76 Viewsહાલ કોરોના કહેર વચ્ચે સરકાર તમામ જાહેર યોજનાર મેળાવડા મોકુફ રાખવામાં પ્રતીબંધ લગાવ્યો છે વિરપુરમાં ઝાલા મેળો યોજવવા પર

Read more