આજથી રેલ્વે રિજર્વેશનના કેટલાક નિયમો બદલાયા, 5 મિનિટ પહેલા પણ ટિકિટ બુક કરાવી શકાશે !

20 Views            10 ઓક્ટોબરથી રેલ્વે રિઝર્વેશનના કેટલાક નિયમો બદલાયા છે. હવે રેલ્વેની ઘણી ટ્રેનોમાં 5 મિનિટ અગાઉથી સીટો બુક કરાવી

Read more