આજે તારીખ 9/9/2021. ના રોજ શ્રેયસ હાઈ. બલૈયામાં શિક્ષક દિનની ઉજવણીના ભાગરૂપે સ્વશાસન દિનની ઉજવણી કરવામા આવી. તેમાં શાળાનાં ધોરણ 9 થી 12 ના બાળકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. શાળાનાં આચાર્ય તરીકે કુ. પટેલ ખુશીબેન રાજેશભાઈ એ કામગીરી નિભાવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page