ગુજરાતના રાજકોટમાં કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગે અલગ અલગ સ્થળેથી લીધેલા દૂધના 3 નમૂના ફેઈલ માલૂમ પડ્યા છે. જેમાં હાલ ગણેશ ઉત્સવના તહેવારને લઈને ખાણી-પીણીના વેપારીને ત્યાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

તેમજ સંતકબીર રોડ અને ભુપેન્દ્ર રોડ પર 20 વેપારીઓને ત્યાં ચેકિંગ કર્યું હતું. જેમાં રાજકોટના આરોગ્ય વિભાગે અખાદ્ય સામગ્રીનો નાશ કર્યો છે. તેમજ થોડા સમય પહેલા લીધેલા 3 નમૂનાઓ નિષ્ફળ થયા હતા.


જેમાં શિવશક્તિ ડેરી ફાર્મ, આશાપુરા ડેરી ફાર્મ અને બોલેરો કારમાંથી લીધેલા દૂધના નમૂના ફેઈલ આવ્યા હતા. તેમજ દૂધમાં ફોરેન ફેટની હાજરી, SNF ઓછા અને B.R રીડિંગ ધારા ધોરણ કરતા વધુ આવ્યા હતા.જે દૂધ આરોગ્ય માટે યોગ્ય જણાયું નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page