જો તમે ફાસ્ટેગનો ઉપયોગ કરો છો, તો જાણો આ 5 નિયમો, નહીં તો તમારે ડબલ ચાર્જ ચૂકવવો પડશે

હવે ફાસ્ટાગને લઈને કેટલાક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે, જેના વિશે તમારે જાણવાની જરૂર છે. જો તમે ફાસ્ટટેગના આ નિયમોથી વાકેફ નથી, તો તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. તે કિસ્સામાં, જો તમે ફાસ્ટેગનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ નિયમો જાણો. ફાસ્ટાગ હવે વાહનોમાં ફરજિયાત બની ગયું છે. ટોલ ટેક્સ હવે ફાસ્ટેગના માધ્યમથી જ વસૂલવામાં આવે છે. […]

Verified by MonsterInsights