Tag: Pathpuja

વડોદરાના પાદરા – ઉમરાયા ગામમાં નવાવષે ગામના ગોર દ્વારા સાર પત્રિકા નું વાંચન કર્યુ…….

વડોદરા – પાદરા તાલુકાના ઉમરાયા ગામ માં દર વરસે નવા વરસ ના મંગલ પ્રભાતે ગામ ના ગોર દ્વારા સાર પત્રિકા…