Tag: RBI

જો તમે પણ બેંકમાં Auto Debit Payments સેટ કર્યું છે તો આ સમાચાર મહત્વપૂર્ણ છે

જો તમે પણ મોબાઈલ અને યુટીલીટી બિલના રીકરીંગ માટે ઓટો-ડેબિટ પેમેન્ટ સેટ કર્યું છે તો તમારી મુશ્કેલી વધી શકે છે.…