દાહોદ જિલ્લા આદિવાસી ટાઇગર સેના તથા ભીલ પ્રદેશ વિદ્યાર્થી મોર્ચા દ્વારા દાહોદ જિલ્લા કલેક્ટર ને આવેદનપત્ર સુપરત કરાયું

દાહોદ.દક્ષેશ ચૌહાણ. મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના દેવાસ જિલ્લાના નેમાવર વિસ્તારમાં આદિવાસી સમાજની મહીલાઓ ઉપર બળાત્કાર કરી અને નિર્દયતા પૂર્વક તમામ…

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights