ખિસ્સામાં રિમોટ રાખીને વજનમાં ખેડૂતોને છેતરાય છે, કૌભાંડ બહાર આવ્યું

Post Views: 1,395 ઈલેક્ટ્રીક કાંટા પર રીમોટ કંટ્રોલથી કૃષિ બજારમાં ખેડૂતોની જણસનું વધું વજન પડાવવાનું કૌભાંડ પકડાયું છે. જેમાં ખેડૂતો…

You cannot copy content of this page