સુરત અને તાપીના 2.50 લાખ પશુપાલકોને લાભ મળશે, Sumul Dairy એ પશુપાલકો માટે બોનસ જાહેર કર્યું

સુમુલ ડેરીની બેઠકમાં પશુપાલકોને કિલોફેટે 86 રૂપિયા બોનસ આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. જેનાથી કુલ 227 કરોડ જેટલી રકમ સુમુલના પશુપાલકોને ચુકવવામાં આવશે. હાલ કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે. તેવા સમયે સુમુલ ડેરીએ તેના પશુપાલકો માટે બોનસ જાહેર કરતા પશુપાલકોમાં આનંદની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. આજે સુમુલ ડેરીની માસિક બોર્ડની બેઠક મળી હતી. જેમાં આ […]

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights