Tag: Surat and Tapi

સુરત અને તાપીના 2.50 લાખ પશુપાલકોને લાભ મળશે, Sumul Dairy એ પશુપાલકો માટે બોનસ જાહેર કર્યું

સુમુલ ડેરીની બેઠકમાં પશુપાલકોને કિલોફેટે 86 રૂપિયા બોનસ આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. જેનાથી કુલ 227 કરોડ જેટલી રકમ સુમુલના…

You cannot copy content of this page