દાહોદના ફતેપુરા તાલુકાના સુખસર ગામમાં ફરી લોકડાઉનનો માહોલ.

0 minutes, 3 seconds Read

ફતેપુરા તાલુકાના સુખસર ગામમાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા તારીખ 3 મે થી 9 મે સુધીનું લોકડાઉન જાહેર કરીયું છે.
વધતા કોરોના સંક્રમણ ના કારણે સલામતી માટે આજુ બાજુના ગામડાઓમાં પણ તમામ પ્રકારના વાણિજ્ય વેપાર બંધ રાખવા અને વધતા કેસોને નિયંત્રણ રાખવા માટે જાહેર જનતાને જણાવવામા આવ્યુ છે અને આ નિયમોને ભંગ કરનાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights