યુકેના બ્રેડફોર્ડમાં રહેતી 50 વર્ષીય મહિલા પૌલા સ્મિથનો દાવો,એલિયન્સએ તેનું અપહરણ કર્યું કર્યો હતો..!!!!

હાલમાં ફરી એકવાર એલિયન હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ દાવો યુકેના બ્રેડફોર્ડમાં રહેતી 50 વર્ષીય મહિલા પૌલા સ્મિથે કર્યો છે. પૌલા કહે છે કે એલિયન્સએ પચાસથી વધુ વખત તેનું અપહરણ કર્યું છે. હાલમાં ફરી એકવાર એલિયન હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ દાવો યુકેના બ્રેડફોર્ડમાં રહેતી 50 વર્ષીય મહિલા પૌલા સ્મિથે કર્યો […]

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights