આજથી સતત ત્રણ દિવસ માટે Bank Holidays / બેંક બંધ છે, જતા પહેલાં સંપૂર્ણ સૂચિ તપાસો

જો કોઈ કામ તમારું બેન્ક સાથે જોડાયેલ છે તો આ ખબર તમારા માટે છે. જૂનમાં મહિનામાં બેંકમાં ઘણી રજાઓ છે અને જણાવી દઈએ કે આજે બેંક સતત ત્રીજા દિવસે બંધ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આરબીઆઈ (RBI ) દ્વારા બેંકની રજાઓની સૂચિ જારી કરવામાં આવે છે, જે ગ્રાહકોને કોઈ પ્રકારની પરેશાની ન થાય. 25 જૂન- ગુરુ […]

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights