ભગવત ગીતા દ્વારા બિઝનેસ યોગા વેબિનાર – ફ્રી રજીસ્ટ્રેશન કરાવો / વક્તા – વિવેક બિન્દ્રા

  રજીસ્ટ્રેશન લિંક – https://iiyc.co.in/?event=SP365 20 જૂન, 2021ના રોજ યોજાશે ભગવત ગીતા દ્વારા બિઝનેસ યોગાનો એક ભવ્ય ઓનલાઈન વેબિનાર વેબિનારના વક્તા હશે. વિવેક બિન્દ્રા (પ્રસિદ્ધ મોટિવેશનલ સ્પીકર, ભારત). તેઓ મોટી મોટી આંતરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય કંપનિયોમાં વેપાર વધારવા માલિકો અને કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન પુરૂ પાડે છે. વિવેક બિન્દ્રા દ્વારા યુવાઓ માટે ખાસ વેબિનાર યોજવામાં આવેલ છે. વિષય – […]

Verified by MonsterInsights