આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ઝાલોદ ખાતે કોરોના જન જાગૃતિ અભિયાન રાખવામાં આવ્યો.

Post Views: 704 આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ ખાતે કોરોના જન જાગૃતિ અભિયાન રાખવામાં આવ્યો હતો.  

જાણો મકરસંક્રાંતિ(ઉત્તરાયણ) નું મહત્ત્વ

Post Views: 837 ભારતીય સંસ્કૃતિમાં મકરસંક્રાંતિ આ તહેવાર પરસ્પરના દ્વેષ ભૂલી જઈને પ્રેમભાવ વૃદ્ધિંગત કરવા માટે ઊજવવામાં આવે છે. મકરસંક્રાંતિ…