રાજકોટ – રાજયને હચમચાવી નાખનાર રાજકોટ ટીઆરપી ગેમઝોન અગ્નિકાંડમાં વધુ એક મોટો ઘટસ્ફોટ ખુલાસો થયો છે જેમાં, આરોપી અને પૂર્વ ટીપીઓ અધિકારી મનસુખ સાગઠિયાની તપાસમાં એક પછી એક મોટા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. લાંચીઓ, ભ્રષ્ટ અધિકારીની કાળી કમાણીનો વધુ એક પટારો છતો થયો છે. રાજકોટ અસીબી એ પૂર્વ ટીપીઓ મનસુખ સાગઠિયાની સીલ કરેલ ઓફિસમાં તપાસ […]

Verified by MonsterInsights