ભારતની પ્રથમ સંપૂણ સ્વદેશી લગ્ઝરી ક્રૂઝ લાઇનર આજથી શરૂ,સમુદ્રની લહેરોનો આનંદ માણો

IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation)એ પ્રવાસન સેવા હેઠળ ક્રુઝ ચલાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. IRCTC અનુસાર, Cordelia Cruises ભારતની પ્રીમિયમ ક્રૂઝ લાઇનર કંપની છે. આ કંપનીનો પ્રયાસ ભારતમાં પણ ક્રુઝ લાઇનરને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. ગ્રાહકોને સ્ટાઇલિશ, લગ્ઝરી અને આરામદાયક સેવા પૂરી પાડો. ભારતના લોકો જે પ્રકારની સેવા અને રજાઓનો આનંદ માગે છે તે પૂરી […]

Verified by MonsterInsights