નાની-નાની વસ્તુઓમાં છુપાયેલી છે તમારી ખુશી….

ડૉ હરિગોપાલ અગ્રવાલ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ ઝાલોદ કોલેજ, દાહોદ   અમદાવાદ. જો તમારે જીવનની લાંબી ઇનિંગ્સ રમવાની ઇચ્છા હોય તો મહત્તમ સમય માટે ખુશ રહેવાનું શીખો. આજના તણાવપૂર્ણ જીવનમાં થોડો પ્રયત્ન કરવાથી આપણે આપણી જાત માટે ખુશી મેળવી શકીએ છીએ. જીવનનો મોટાભાગનો ભાગ મહત્તમ નાણાં મેળવવામાં વેડફાઈ જાય છે જેના કારણે શરીર તણાવપૂર્ણ બને છે. આજના […]

Verified by MonsterInsights